Nordiskt samarbete

På söndag, den 23 mars, firas Nordens dag.

23 mars var dagen då grunden för det nordiska samarbetet, Helsingforsavtalet, undertecknades 1962. Det nordiska samarbetet är betydligt äldre än så, men Helsingforsavtalet ses som något av en nordisk grundlag. Samarbetet i Norden är vitalt idag, kanske starkare än någonsin och berör medborgare, företag, myndigheter, institutioner och organisationer.

Civilförsvarsförbundet har i veckan stärkt sitt nordiska samarbete och undertecknat ett samarbetsavtal med sina vänorganisationer SPEK, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland; FORF Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, Norge samt Beredskapsforbundet, Danmark. Genom vårt nordiska samarbete vill vi lära av varandra när det gäller information och utbildning; möjliggöra frivilliga insatser över nationsgränserna när det behövs för att skydda och rädda liv, hälsa, egendom och miljö; sträva efter att delta i varandras övningar samt stötta varandra varandra med idéer och material. Vår förhoppning är att vi genom samarbetet kan göra vardagen säkrare för alla i Norden och öka det nordiska samhällets robusthet.