Vill du vara med och bidra till den lokala krisberedskapen?

Ingen kommunföreträdare kan med trovärdighet hävda att kommunen klarar sitt geografiska områdesansvar för krisberedskapen på egen hand – ingen. En otillräcklig krishanteringsförmåga drabbar mer eller mindre kommuninvånarna. Det är en av anledningarna till att kommunen behöver ett nätverk av organiserade frivilliga som en del av sin krisberedskap. Det är också därför de frivilliga resursgrupperna, FRG, finns.

Du som har de förutsättningar som behövs har därför all anledning att fundera över hur du kan bidra till krisberedskapen i din kommun genom ett engagemang i FRG. Läs mer om FRG på denna hemsida och kontakta oss om du tycker att du har det som behövs. Jag vet att det är både utvecklande och meningsfullt av ingå i FRG.