Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Det gäller även generalsekreteraren i Civilförsvarsförbundet. Förra våren motionerade jag till bostadsrättsföreningens årsstämma om att föreningen skulle köpa en hjärtstartare för placering i tvättstugan (centralt belägen i fastigheten). Beslutet blev att varje trapphus skulle förses med en hjärtstartare. Nu är fyra hjärtstartare på plats och med början denna vecka påbörjas utbildning i HLR med hjärtstartare.

Satsa på hjärtstartare i boendemiljöerna. Där inträffar nämligen majoriteten av plötsliga hjärtstopp.