Första nyhetsbrevet

Den 29 januari publicerades Civilförsvarsförbundets nya nyhetsbrev, Civil Nyhetsbrev. Det ersätter tidigare föreningsutskick, instruktörsbrevet och ett äldre nyhetsbrev. Om du fått något av de tidigare nyhetsbreven får du även det nya. Nyhetsbrevet kommer att innehålla mer förbundsintern information medan målet är att tidningen Civil med tiden ska få en mer omvärldsbevakande och fördjupande roll. Har du synpunkter eller tips så hör gärna av dig med ett mejl till red@civil.se.