Testa Landräddningens nya app

Många är rädda för att vara aktiva utanför sitt hem. Det kan vara på grund av sjukdomar, rörlighetsproblem, funktionsnedsättning eller för att det är mörkt, är otäcka områden etc. Landräddningen bygger på frivilliginsatser där man hjälper sina medmänniskor för att skapa en trygghet i att leva ett aktivt liv.

Landräddningen startade som ett pilotprojekt i Västerås, och nu behöver vi din hjälp att testa den nya appen. Pilotprojektet med volontärer är ännu så länge bara aktivt i Västerås, men alla kan gratis använda appen för att larma och hjälpa anhöriga, och det är här Landräddningen behöver dig och dina nära och kära.

Alla som vill känna en ökad trygghet i vardagen och kunna leva ett aktivt och självständigt liv med möjlighet till stöd i oplanerade situationer, kan ha stor glädje av funktionen som vänder sig till larmmottagare och deras anhöriga. Larmmottagare för anhörig blir du av ren kärlek. Att finnas till hands för familj och vänner skapar närmare band och minskar oro.

Som larmmottagare ges du möjlighet att via din mobiltelefon följa din anhörige, när han/hon vill det, och ta emot larm när så är fallet. Du ser på en karta var ni båda befinner er och kan enkelt meddela den larmande och dina anhöriga att du kan hjälpa till.

Som larmanvändare kan du antingen larma via vår app i din mobiltelefon eller via en enklare mobiltelefon med GPS. Förhoppningen är att denna möjlighet gör att du känner dig tryggare, vågar utmana dig själv och lever ett aktivt liv. Utgångspunkten är inte att du ska larma, utan att du skall känna dig tryggare med vetskapen om att du kan larma om du behöver.

Följ mig är en funktion i appen som låter dina anhöriga se dina positioner/var du är under en viss tid, som du själv bestämmer. Allt för att du ska känna dig så trygg som möjligt i aktiva eller obekväma situationer.

Det enda du behöver göra är att ladda ner appen Landräddningen på AppStore eller Googles playbutik och registrera dig, samt vilka du vill ha hjälp av. Dina anhöriga gör likadant och meddelar att de vill ha hjälp av dig. Du får då en förfrågan per SMS och bekräftar denna. Sedan är det klart att börja använda.
Vi vill ha din feedback på appen! När du och dina anhöriga testat så gå in och lämna synpunkter. Antingen via mailadressen kundtjanst@landraddningen.se eller via kontaktformuläret på Landräddningens hemsida.