7 av 10 svenskar vill hjälpa till

Enligt MSB:s årliga undersökning Opinioner, om svenskars inställning till beredskap, försvars- och säkerhetspolitik, är 70 procent är villiga att aktivt hjälpa till vid en särskild händelse. Resultatet av undersökningen Opinioner 2013 presenterades av MSB i samband med Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen.

På frågan om vad svenskar anser är mest troligt kan inträffa inom en femårsperiod uppger 43 procent att det är mycket eller ganska troligt att en omfattande olycka inom kollektivtrafiken kan inträffa följt av oljekatastrof i Östersjön (33 procent) och terroristattack (26 procent).

Svaren visar att 65 procent tror att Sverige har tillräcklig beredskap för att hantera en olycka inom kollektivtrafiken. 27 procent tror att vi ha tillräcklig beredskap för att hantera en oljekatastrof och 21 procent att beredskapen för att hantera en terroristattack är tillräckligt god.

– Undersökningen visar även att mycket få svenskar, två procent, känner oro för att drabbas av livsmedels- eller dricksvattenbrist och att hela 60 procent känner tilltro till samhällets beredskap inom dessa områden. Sådan tilltro är ju i sig en bra sak, men mindre bra om den leder till att människor vare sig har mental eller praktisk egen beredskap inför att sådana bristsituationer kan inträffa även i dagens moderna samhälle, konstaterar Thomas Gell, enhetschef på MSB.

Sex procent uppger att de tror att det är mycket eller ganska troligt att Sverige utsätts för ett militärt angrepp inom fem år. Samtidigt anser ungefär tre av fyra (76 procent) att Sveriges beredskap att möta ett militärt angrepp inte är tillräckligt god.

 

Exempel på andra frågor i Opinioner 2013 med jämförelser till tidigare års undersökningar:

Svenskars intresse för Sveriges försvar:
2013: 40 procent anger att de har mycket eller ganska stort intresse för frågor som rör Sveriges försvar.
2012: 46 procent har mycket eller ganska stort intresse.
2011: 41 procent har mycket eller ganska stort intresse.

Svenskars förtroende för svensk försvarspolitik:
2013: 26 procent anger att de har mycket eller ganska bra förtroende för svensk försvarspolitik – 52 procent har mycket eller ganska dåligt förtroende.
2012: 35 procent har mycket eller ganska bra förtroende – 44 procent har mycket eller ganska dåligt förtroende.
2011: 40 procent har mycket eller ganska bra förtroende – 35 procent har mycket eller ganska dåligt förtroende.

Svenskars inställning till vilket militärt försvar Sverige ska ha:
Värnpliktsförsvar: 44 procent förordar ett värnpliktsförsvar i Sverige.
Yrkesförsvar: 34 procent förordar ett yrkesförsvar enligt nuvarande form.
Frivilligförsvar: 11 procent förordar ett försvar som bygger på frivillighet.

Läs mer här