Frivilliga försvarsorganisationer ställer krav på försvarsberedningen

Idag framförde frivilliga försvarsorganisationer krav på försvarsberedningen genom en gemensam skrivelse. Kraven framfördes på Folk och Försvars konferens idag den 14 januari. Skrivelsen kan läsas i sin helhet här