Frivilligorganisationer ställer krav

I en gemensam skrivelse ställer nu Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté, FOS, krav på försvarsberedningen. Kraven offentliggjordes på Folk och Försvars konferens i Sälen i dag den 14 januari.

Några av kraven är bland annat att försvarsberedningen verkar för att säkerställa de frivilliga försvarsorganisationernas möjligheter att bidra till samhällets krishantering, att de framhåller att organisationerna kan spela en viktig roll vid ett framtida civilt försvar, samt att frivilliga försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet behöver ökat ansvar och ekonomiska förutsättningar att engagera flera ungdomar,

Skrivelsen presenterades vid Folk och Försvars Sälen-konferens av ordföranden i Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS), Peter Lagerblad. Hela skrivelsen ”De frivilliga försvarsorganisationerna – En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering” finns tillgänglig här.

 

Kontaktuppgifter:

Peter Lagerblad, ordförande, Frivilliga Försvarsorganisationernas samarbetskommitté, FOS,

070-281 48 49.