Fullt fart på försvarsdebatten

Behovet av ett fungerande försvar har kommit i hetluften. Låt oss hoppas att det inte bara beror på Folk och Försvars rikskonferens som startar i morgon.

Men ni som hör och läser om debatten samt måhända även deltar i den: Fundera på vad den handlar om! Snabbt kommer ni att kunna konstatera att det är militära hot och militära motåtgärder. Som om behoven och möjligheterna enbart handlar om sådana.

I fokus står försvaret av landet, javisst. Men landet består i nuläget av 9,6 miljoner människor. Det är tillsammans vi som är landet. Det är barn, kvinnor och män i olika åldrar. Alla dessa människor måste kunna tillgodo sina behov av vatten, mat, värme, sömn och information. Det är livsavgörande behov som måste mötas med konkreta och praktiska åtgärder. Dessutom finns det ett ständigt närvarande behov av sanitära åtgärder. Eller som Håkan Juholt en gång uttryckte det: ”Vem funderar på hur vi ska ta hand om ’skiten’?”! Om detta förs det ingen tydlig debatt, varken om behoven eller möjligheterna.

Det är hög tid att göra det! Det som drabbar oss härnäst är troligast åtminstone inte ett krig. Även om vi i år uppmärksammar 200 år av fred för Sveriges del kan vi förvisso inte friskriva oss från krigshot sett över tid. Men faktum är att det finns annat som vi drabbas av i vår verklighet.