Om (eller när) även Sverige drabbas?

Just nu är delar av USA och Kanada hårt ansatta av snö och kyla. Jag funderar på hur Sverige – eller rättare sagt svenskarna – skulle klara en situation med extremt svårt väder. Hittills har vi ju varit relativt förskonade från sådana händelser.

Jag har inget svar på detta, men det har ingen annan heller. Men vad jag vet är att de människor som har en mental och praktisk beredskap inför det som inträffar lättare än andra kan undvika att bli offer för händelsen.