Rekryteringskampanj

Under 2014 genomför vi en rekryteringskampanj för fler medlemmar. Kampanjen ska vara ett stöd för förbundsstämmans mål om att alla lokalföreningar ska öka antalet medlemmar med tio procent senast vid utgången av 2015. Mer information om rekryteringskampanjen finns i senaste föreningsutskicket. Utskicket går även att läsa på civil.se/medlemmar/foreningsutskick/