Upprop för landsbygden

”Vi är många som allvarligt funderar på om regeringen verkligen insett konsekvenserna av beslutet att stoppa den del av landbygdsprogrammet som direkt berör den ideella sektorn”, skriver nu representanter Civilförsvarsförbundet och ytterligare sju förbund, till statsminister Fredrik Reinfeldt och landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Läs hela uppropet här nedan

Fredrik Reinfeldt, Statsminister
Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister

Stockholm 17 december 2013

Upprop för landsbygden och den lokala utvecklingen
Det är med stor oro som vi, representanter för undertecknande organisationer, tagit del av beslutet om att stoppa den del av landsbygdsprogrammet som direkt berör den ideella sektorn.
Vi är många som allvarligt funderar på om regeringen verkligen insett konsekvenserna av beslutet. Vi är stolta över att ha skapat massor av företag och jobb genom satsningarna i landsbygdsprogrammet, men nu ser det illa ut.
I gles- och landsbygd finns sällan några riskkapitalister eller etablerade banker som vågar satsa på utveckling. Men landsbygdsprogrammet har gett möjligheter till investeringar i nya verksamheter och företag. Att stoppa landsbygdsprogrammet bidrar till avveckling och ökad urbanisering.
Den ideella sektorn är ofta motorn i bygden. Föreningen eller byalaget svarar för många funktioner som samhället gemensamt tar ansvar för i staden, men inte på landet. Här finns service för äldre och föreningsdrivna ungdomsgårdar. Här drar de lokala grupperna fiber och bygger för framtiden. De stimulerar entreprenörskap och startar själva företag inom många områden. De driver integrationsprojekt och ställer om till hållbara bygder. Den självklara mötesplatsen för byn eller lokalsamhället finns i föreningen.
Inom Leader sker ett fruktbart samarbete mellan ideell, privat och offentlig verksamhet, främst kommunerna. Det här rivs nu ner genom regeringens missriktade spariver. Vart tog de ambitiösa planerna på Lokalt ledd utveckling (CLLD) vägen?
Genom att ta bort viktiga möjligheter för den ideella sektorn att få stöd för att driva sin utvecklande verksamhet, så avrustas landsbygden. Här har skapats arbetstillfällen, men många
kastas nu ut i osäkerhet på en närmast obefintlig arbetsmarknad. Företag, som med hjälp av programmet etablerats på landsbygden, riskerar att tappa kunder och avvecklas. Dessutom tvingas den ideella sektorn att dra ner på sin service i lokalsamhället, och därmed påskyndas avvecklingen av svensk landsbygd.
Vi vill inte vara med om det här. Vi ska ha utveckling! Vi ska ha en hållbar landsbygd som i nära samverkan med staden skapar underlag för företagande och ger goda möjligheter för att hela Sverige ska leva.
Vi tar därför initiativ till ett landsbygdsupprop för att tydligt påvisa att vi är upprörda över att landsbygdsprogrammet stoppas. Vi hoppas slippa starta ett landsbygdsuppror.

Annika Nilsson, förbundssekreterare ABF
Sven Lindgren, ordförande Civilförsvarsförbundet
Gordon Hahn, ordförande Coompanion
Calle Nathanson, VD Folkets Hus och Parker
Åse Blombäck och Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva
Bengt Almkvist, ordförande Skärgårdarnas Riksförbund
Johnny Nilsson, förbundschef Studiefrämjandet
Birger Svanström, ordförande Sveriges Hembygdsförbund