Tänd gärna ett ljus – men släck det också!

Under december månad tänder vi fler ljus än under någon annan tid under året. Detta innebär dessvärre att december också är den månad då flest bostadsbränder inträffar. Levande ljus startar i genomsnitt 200 bränder per år.

Andra vanliga orsaker till bränder i hemmet är soteld, det vill säga brand i skorstenen och att man glömmer spisen.

En brandvarnare är en billig livförsäkring om olyckan är framme!
– Att testa brandvarnaren och byta batteri vid behov behöver inte ta mer än en halv minut, den tiden kan nog de flesta satsa för brandskyddet i hemmet, säger Carina Andersson vid Brandskyddsföreringen. Hon tipsar också om att vissa kan behöva lite hjälp, så ta med ett extra batteri och testa brandvarnaren hemma hos släkt och vänner som ni besöker under julhelgerna.

En övervägande majoritet av alla hushåll har brandvarnare, sämre är det däremot med släckutrustning som brandsläckare och brandfiltar.

– Vem som helst kan glömma ljus och spisplattor och en olycka kan få allvarliga konsekvenser. Att ha både brandvarnare och brandsläckare i hushållet är så viktigt att det borde vara ett lagkrav för alla bostäder säger Mikael Johansson, kommunikationschef vid Säkerhetsbranschen.

Mikael Johansson tipsar också om att alla familjemedlemmar ska veta hur man ska agera vid brand. Varna!  Rädda!  Larma! Släck! Det ska alla känna till, det är också viktigt att lära de mindre barnen hur de ska evakuera vid eventuell brand.

Brandskyddstips i juletid:

  • Lämna aldrig ett rum med tända levande ljus
  • Ställ värmeljus var för sig. Om ljusen står för nära varandra kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.
  • Använd bara ljusstakar av obrännbart material och se till att ljusen står stadigt.
  • Om det börjar brinna på spisen, kväv elden med ett lock eller en brandfilt.

Använd aldrig vatten för att släcka brinnande fett!

  • Elda endast i godkänd eldstad och se till att gnistskydd finns.
  • Skaffa brandvarnare och testa den minst en gång i kvartalet och byt batteri vid behov.
  • Hus med flera våningsplan ska ha minst en brandvarnare per våningsplan och en brandstege.
  • Se till att ha en brandsläckare hemma (bästa valet är en pulversläckare på minst 6 kg).

Anneli  Levin