Civilförsvarsförbundets akutgrupper

Civilförsvarsförbundets akutgrupper, som kvalitetsäkras genom att de måste följa de riktlinjer som förbundsstyrelsen har antagit för verksamheten, gör skillnad för människor som skadas i samband med framför allt sportsliga evenemang av olika slag. Skador kan drabba både utövare och åskådare.

Akutgrupperna, som för närvarande finns i Östergötland, Blekinge, Kristianstad, Västra Götaland, Värmland och Örebro, gör omvittnat betydelsefulla insatser med väldigt nöjda arrangörer som uppdragsgivare.