Öva mer och med fler

Det övas för lite inom svensk krisberedskap. Bra övningar ger erfarenheter om vad som fungerar bra och – ännu viktigare – vad som inte gör det. Eftersom samverkan är en av framgångsfaktorerna bakom en fungerande krishanteringsinsats bör fler aktörer öva tillsammans, t.ex. kommunen och den Frivilliga ResursGruppen (FRG). Och varför inte engagera ”vanliga” medborgare (, dvs. inte enbart frivilligorganisationerna) i övningarna? Det ökar medvetenheten om det ömsesidiga beroendet av varandra. Resultatet blir en bättre krishanteringsförmåga i samhället.