Kvantitet och kvalitet

Civilförsvarsförbundet har inget självändamål med den verksamhet som bedrivs. Verksamheten ska göra skillnad för medborgaren när det gäller den del av välfärden som handlar om medborgarens skydd och säkerhet till vardags likaväl som vid kriser i samhället. Det ställer krav på att kvantitet och kvalitet går hand i hand med varandra. När alla inblandade hjälps att säkerställa båda dessa aspekter kan vi konstatera att Civilförsvarsförbundets förmåga att leverera det vi åtar oss är god.