Frivilligheten på frammarsch

Många intresserade kom för att lyssna på seminariet Medborgaren – resurs eller belastning? på Mötesplats Samhällssäkerhet 2013 den 13-14 september. Missing People och Svenska blå stjärnan höll intressanta föredrag och vårat eget FRG fick vara med på flera hörn.

Mässan arrangerades av Kistamässan och MSB var tillsammans med Sveriges kommuner och landsting huvudpartners. Civilförsvarsförbundet delade monter med de 17 andra frivilliga försvarsorganisationerna i landet, och samlade en hel del nyfikna och även ett par nya medlemmar.

Det var bland andra Jörgen Peters från länsstyrelsen i Halland som talade sig varm om våra frivilliga resursgrupper och hur organisationen i länet ser ut.

– Strukturerat samarbete är viktigt, och att kunna avropa kompetensen som behövs när extra resurser krävs, sade han.

Och Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB, svarade på titelfrågan med att medborgaren självklart är en resurs och inte en belastning.

– Men vi behöver mer generellt stöd på lokal nivå. Jag ser FRG som ett bra alternativ i det sammanhanget.

Han gav också en en uppmaning till myndigheterna om att ta vara på frivilligresurserna, som enligt en undersökning de själva gjort bland Sveriges 18-åringar är på uppgång. Ett hoppfullt resultat.

– Den visade att sju av tio vill bidra ideellt till samhället, sade han. Förmågan hos oss myndigheter att ta vara på frivilligresurserna är oerhört viktig!

Glädjande nyheter i samma anda kom även från Missing People Sweden och deras Rolf Atterling. Hela 270 000 volontärer har de på inte ens två år fått kontakt med, och de vill gärna dela med sig. Därför söker de efter fler frivilligorganisationer att samarbeta med, och nämnde även att de redan samarbetar med Civilförsvarsförbundet.

– Många av våra medlemmar vill engagera sig mer än vad vi kan erbjuda, sade han. Det försvinner ju inte folk varenda dag. Vi organiserar frivilliga människor som vill hjälpa till. Det är vårt uppdrag. Det har varit en fantastisk resa. Missing People är en dela av svenska folket, alla goda hjärtan som finns och som vill hjälpa till.