Ett nytt samhällskontrakt?

Den 14-15 november deltar jag tillsammans med 30-talet andra ledare i idéburna organisationer i ett möte i Sigtuna med rubriken ”Ett nytt samhällskontrakt?”. Det är ett samtal om samhälle, utveckling och om det civila samhällets roll nu och i framtiden? Det civila samhällets idealitet välkomnas som en lösning på de utmaningar inom både välfärd och andra samhällsområden, men vår mångfald och röstbärande funktion betraktas inte sällan som ett hot. Vi kommer att diskutera hur civilsamhället som en konstruktiv och samhällsbyggande kraft hanterar de samhällstrender som blir allt tydligare. Tillsammans vill vi förstå var vi befinner oss och vad vi kan göra inför framtiden. Jag ser fram emot ett krävande och stimulerande samtal.