Bara i USA?

Under ett möte med American Red Cross tog man upp att specialisering som regel skapar barriärer mellan aktörerna, barriärer som måste överbryggas för en framgångsrik krishanteringsinsats. En annan erfarenhet är att det är lätt att ta för givet att var och en tar sitt ansvar.