Allmänheten tog varningarna på allvar

Stormen Simone – med ibland orkanstyrka i byarna – har bedarrat. Fortfarande lever visserligen många med tydliga spår av hennes framfart. Det viktiga är dock att ingen (i Sverige) av allt att döma förolyckades eller skadades allvarligt. De flesta av oss hörsammade SMHI:s varningar, som i vissa områden var av ”klass 3”, dvs. den allvarligaste nivån.

Det är så vi ska förhålla oss till varningar. Simone fick visserligen inte den påverkan som SMHI befarade, men det är bättre att ta det säkra före det osäkra utan några överdrifter. Det var det många i USA som inte gjorde för ett år sedan när stormen Sandy nalkades. Många hade då stormen Irene i färskt minne. Den gången vidtog många de åtgärder som rekommenderades, men Irene gav upphov till lindrigare konsekvenser än befarat. Inför Sandy trodde därför många att varningen var överdriven. I verkligheten slog superstormen Sandy till med en kraft som, i kombination med mycket höga vattenflöden, skapade stor förödelse.

Därför är det min förhoppning att vi fortsatt hyser stor tillit till SMHI, som gör sitt bästa för att vi ska kunna vara förberedda när vädrets makter är i rörelse på ett sätt som är förenat med fara för liv och egendom.