Är du redo när krisen kommer?

Nu bjuder Civilförsvarsförbundet, tillsammans med Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland och Försvarsutbildarna, in personer och organisationer som är intresserade av samhällssäkerhet till ett seminarium i Linköping under rubriken ”Är du redo när krisen kommer? Samhälls- och individansvar vid hot mot det civila samhället”.

Seminariet kommer att hållas på kvällen torsdagen den 7 november 2013 i Folkungaskolans aula, och Civilförsvarförbundets ordförande Sven Lindgren är moderator under andra hälften av kvällen, som går under rubriken ”Vad kan individer göra? Privata företag? Medias roll?”.

Utgångspunkt för kvällens diskussion är de 27 identifierade allvarliga risker och hot som kan skapa allvarliga störningar i vårt moderna samhälle. Exempel på sådana risker är, enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), störningar i elförsörjning, elektroniska kommunikationer, transporter och livsmedelsförsörjning. Det finns också risk för föroreningar av dricksvattentäkter, översvämningar av vattendrag, pandemier, fartygsolyckor med oljeutsläpp, terrorhandlingar eller kollaps i vårt finansiella betalningssystem. Många av dessa risker och hot är sådana som inte kan mötas med militära medel men där en civil-militär samverkan kan bli nödvändig, och där kommer som bekant vi in.

Hela programmet för kvällen, som börjar kl 18.30, hittar du här.