Frivilliga snabbare än ambulans

Vid 54 procent av hjärtstoppen i Stockholms län har frivilliga livräddare kommit fram snabbare än ambulans, enligt Dagens Nyheter. De frivilliga är några av de 9.500 personer som anslutit sig till sms-livräddare i länet. I 29 procent av fallen kom de även före brandkår och polis. Överlevnadsgraden vid hjärtstopp i Stockholms län har de senaste tio åren ökat från tre till elva procent.