Försvarsminister Enström på Civilförsvarsförbundets förbundsstämma

Försvarsminister Karin Enström gästade oss på förbundsstämmans första dag. Jag tar framför allt med mig följande i ministerns budskap till stämman:

* Samverkan och riskmedvetenhet kommer att vara centrala begrepp i en kommande krisberedskapspropositionen.

* Ledarskap, samverkan och attityder är nyckelfaktorer för framgång i krishanteringen.

* Hela samhällets ansvarstagande krävs för samhällets robusthet.

Karin Enström är övertygad om betydelsen av ett frivilligt engagemang för krisberedskapen. Ett frivilligperspektiv måste ständigt vara närvarande.

Min kommentar: I den krisberedskapsproposition som regeringen lägger efter årsskiftet finns det utifrån försvarsministerns gjorda uttalanden mycket goda möjligheter att konkretisera dessa insikter så att de samlade resurserna används på ett ansvarsfullt och resultatgivande sätt. Det är vad säkerheten och tryggheten i samhället behöver.

Vi är alla en del av lösningen!