Vilka är Civilförsvarsförbundet till för?

Visst både kan och ska Civilförsvarsförbundet bistå staten och kommunerna med frivilliga förstärkningsresurser när det behövs för att skydda och rädda liv, hälsa, egendom och miljö. För det behövs verkligen. Samtidigt ska vi alltid sätta medborgarnas behov av säkerhet och trygghet i främsta rummet när vi uppmärksammar brister och problem, ger bidrag till lösningar och bildar opinion. I  skarpa insatser ska vid däremot alltid agera som den kompetenta medspelare vi är genom inordna oss i krishanteringsstrukturen och inte bidra till ”soloåkningar”. Alltså: Civilförsvarsförbundet har olika roller i olika situationer!