Civilförsvarsförbundet möter militärregionerna

Inom Försvarsmakten har under året fyra militärregioner bildats och bemannats. En viktig uppgift för militärregionerna är att svara för civil-militär samverkan. Civilförsvarsförbundet har bokat möten med samtliga militärregioner och dessa möten genomförs hitom årsskiftet. Syftet är att orientera sig om militärregionens uppgifter och behov samt att berätta om vad frivilliga försvarsorganisationerna bidrar med i form av frivilliga resursgrupper, FRG. Det finns givetvis även anledning att diskutera samverkansmöjligheter baserade på de behov som finns lokalt och regionalt. Det är ju, som jag alltid brukar understryka, samhällets samlade förmåga att förebygga och hantera kriser som avgör resultatet.