Lär dig informationssäkerhet på nätet

Idag den 1 oktober drar den Europeiska informationssäkerhetsmånaden igång. Kampanjen riktar sig till vuxna och syftet är att förmedla kunskap inom områden som exempelvis virus, säkerhetskopiering och smartphones både på arbetet och hemma.

Europeiska kommissionen är initiativtagare till kampanjen, och i Sverige organiseras deltagandet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Post- och telestyrelsen PTS.

– Jag hoppas att årets kampanj kan vara en ögonöppnare för många människor och att det leder till att fler personer i sin vardag både i hemmet och på arbetsplatsen tänker en extra gång på hur de skyddar sin egen och andra människors viktiga information, säger Richard Oehme som är chef för enheten för samhällets informationssäkerhet på MSB, i ett pressmeddelande.

Råden handlar bland annat om hur man kan skydda sin egen trafik när man använder trådlösa nätverk.

Kampanjen har en webbplats där bland annat råd och rekommendationer finns samlade, www.dinsäkerhet.se.