Fler FRG-utbildningar igång i höst

Vill du vara ansvarig för en frivillig resursgrupp, FRG? Eller vill du utveckla ditt ledarskap och bli FRG-ledare? Nu startar vi ytterligare tre av våra eftertraktade utbildningar i höst för dig som inte hunnit anmäla dig till de som redan går.

Det finns flera olika kurser att välja mellan. Grundutbildning till FRG-ansvarig, eller grundutbildning till FRG-ledare ser lite olika ut. Båda tar tre dagar och är på sammanlagt 24 timmar, och kost, logi och reseersättning får du från Civilförsvarsförbundet. Det finns även två utbildningar i Kriskommunikation, en grundkurs och så en fortbildning, båda för de som redan är medlemmar i en FRG.

FRG-ansvarig, grundutbildning

Som FRG-ansvarig samordnar du kontakterna mellan frivilligorganisationerna och kommunen. Du är den som skapar förutsättningar för att kommunen får en FRG anpassad till dess behov. Du planerar gruppens grundutbildning, ordnar med lärare/instruktörer och är ansvarig för att gruppens medlemmar får adekvat utbildning.

22 – 24 november, Södertälje.

Grundutbildning av FRG-ledare

Vill du utveckla ditt personliga ledarskap? Då ska du absolut gå den här utbildningen. FRG-ledaren sköter de exekutiva besluten ute på fält. Ledarens självinsikt, kunskap, förståelse samt förmåga att hantera egna och andras värderingar och kvaliteter påverkar i hög grad den Frivilliga Resursgruppens möjlighet att lösa sina uppgifter. Under utbildningen varvas teori och praktik kring begreppen individen-gruppen-ledaren och ledarskapet.

8-10 november, Stockholm.

29 november – 1 december, Södertälje.

Kriskommunikation för FRG-medlemmar

Det man inte vet kan man inte förhålla sig till. Det är grunden för vårt engagemang i kriskommunikation. Brist på information är något man ofta klagar på i samband med kriser i samhället. En stor del av krishanteringen handlar just om att kunna hantera information på ett bra sätt. Du får lära dig hantera olika informationssituationer så att du i en verklig krissituation kan bidra till att information hanteras på bästa sätt.

6 – 8 december i Södertälje

 

Läs mer och anmäl dig här!