Satsning på äldredag i Heby kommun

Heby kommun håller i början av oktober, tillsammans med Civilförsvarsförbundet, lokala aktörer och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en dag för seniorers säkerhet.

Programmet genomförs på brandstationen i Heby den 1 oktober och på brandstationen i Östervåla den 2 oktober. Kommunalrådet Marie Wilén inleder och sedan är det föredrag om ”Säkerhet i vardagen”, Förebyggande riskbedömningar”, ”Läkemedel och äldre”, ”Håll dig på benen” samt ”Aktiv mot brand”.

Det finns möjlighet att gå tipspromenad eller delta i en brandsläckarövning.