Frivilliga i system

Häromdagen hade jag ett intressant möte med en nyckelspelare inom det som har med räddnings- och krishanteringsinsatser att göra. Det visade sig att man i flera utvärderingar som gjorts av olika insatser i efterhand har konstaterat att ”här hade vi kunnat använda frivilliga istället”. Iakttagelsen är lika intressant som viktig när resurserna är begränsade och det bör finnas en strävan att alltid använda dem på bästa sätt.

”Tunnelseende” uppgavs som en orsak till det hela, liksom att medvetenheten om frivilligresursen bärs upp av enskilda befattningshavare, som sannolikt inte är på plats i varje större händelse. Frivilliga måste in i ett sammanhang, var denne nyckelspelares slutsats – i ett system! Jag delar den uppfattningen, särskilt om den kombineras med ett inkluderande synsätt på samhällets resurser. Det är förmågan att använda alla de resurser som faktiskt finns som är gränssättande för vårt samhälles krishanteringsförmåga. Dessa resurser blir större i sammanhanget av varandra än var för sig.

Civilförsvarsförbundet kan tillsammans med andra frivilligorganisationer bidra med den mångsidigt användbara frivilligresurs som finns i form av de frivilliga resursgrupperna, FRG. Dessa återfinns i vårt webbaserade register ”Max” och är sökbara såväl på ort och särskild kompetens.