Seminarium om frivilliga förstärkningsresurser

Länsstyrelsen och MSB ser frivilliga organisationer som utvecklings- och samarbetspartners i arbetet för att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Nu kommer seminarium om frivilliga förstärkningsresurser hållas för kommuner, länsstyrelser, landsting och andra myndigheter att hållas.

I oktober, november, och december 2013 arrangerar Civilförsvarsförbundet, Försvarsutbildarna och Länsstyrelsen ett seminarium på fyra olika platser i landet för att öka kunskapen om hur krisberedskapsaktörer i länet kan ta hjälp av frivilliga förstärkningsresurser vid en samhällskris.

Kommuner, länsstyrelser, landsting och andra myndigheter kan på många sätt dra nytta av den kunskap och förmåga som finns hos frivilligorganisationer. Målet är att krisbreredskapsaktörer ska få större kunskap om vad de frivilliga organisationerna kan bidra med utifrån de identifierade risker som finns i länet. Samtidigt som de frivilliga organisationerna behöver få kännedom om hur och vad de kan hjälpa till med utifrån det behov som finns.

Här hittar du detaljerad info om de två återstående seminarierna:

Kungsbacka

Lycksele

 

Konferenstillfällen:

15 oktober i Örebro län – plats Örebro Sista anmälningsdag har gått ut
25 november i Gävleborgs län – plats Bollnäs Sista anmälningsdag har gått ut
10 december i Halland och Västra götaland – plats Kungsbacka Sista anmälningsdag har gått ut
11 december i Västerbotten – plats Lycksele Sista anmälningsdag har gått ut