Peppar peppar 1 oktober

Första oktober är det dags för Peppar peppar, en dag för seniorers säkerhet. Dagen anordnas på FN:s internationella äldredag. Seniorer drabbas i högre grad av olyckor och dagen har som mål att förhindra äldres olyckor och få de äldre att Leva livet! Friskare –Säkrare – Längre. Förslag på lokala aktiviteter och kampanjmaterial finns på MSB:s sida www.msb.se/pepparpeppar