Handledning för grannsamverkan mot brand och hjärtstopp

En handledning ligger nu uppe som visar hur man kan gå tillväga för att starta grannsamverkan mot brand och hjärtstopp. Handledningen baseras på hur man gått till väga i Blötberget norr om Ludvika, den så kallade Blötbergsmodellen. Handledningen hittar du under civil.se > om oss > det gör vi > grannsamverkan eller direkt på länken civil.se/grannsamverkan