När katastrofen slår till

Vad gör du om en terrorattack lamslår Stockholm? En naturkatastrof drabbar din stad? Hur fungerar krishanteringen i vårt samhälle hur och kan jag som civilperson agera? På Armémuseum den 21 september kan du lära dig mer om hur du ska agera om katastrofen slår till!

Tillsammans med Armémuseum och Skademarkörsgruppen anordnar nu Civilförsvarsförbundet aktiviteter ute på gården på Armémuseum, där besökarna får lära sig mer om hur man ska agera när katastrofen slår till! Passa också på att stiga ned i skyddsrummet under Artillerigården. Dessutom kan du lyssna till Fredrik Fors föredrag om samhällets krishantering.

 

Schemat för aktiviteterna ser ut som följer:

Kl 13 visning: Sverige i Andra Världskrigets skugga – mobilisering, isolering och ransonering

Kl 14.30 Föredrag av Fredrik Fors, Försvarshögskolan.
Fredrik Fors är adjunkt i statsvetenskap på Försvarshögskolan och doktorand i kriminologi vid Stockholms universitet. Han studerar och undervisar om hur olika statliga aktörer, särskilt polisen, hanterar kriser, och skriver sin avhandling om hur polisen bekämpar organiserad brottslighet i Sverige.

Föreläsningen kommer att handla om några generella drag inom kriser och krishantering. Självmordsbombningarna mot Londons kollektivtrafik 2005, flygplanskapningarna 11 september, 2001 och värdetransportrån i Sverige är några exempel på nationella och regionala kriser som på olika sätt har påverkat politiken i berörda länder, och ibland världen.

 

Välkomna till Armémuseum för en heldag när katastrofen slår till!