Hjärtstartarregistret får ny teknik: Exakt position för Sveriges registrerade hjärtstartare

2013-08-23 05:00

Nu kan alla som registrerat en hjärtstartare själv uppdatera informationen om var den finns. Det gör att även positionsbestämningen blir mer exakt. Detta öppnar upp för koppling till larmcentraler. 

Sveriges hjärtstartarregister kan hålla reda på alla hjärtstartare i Sverige. På en karta på webbsidan hjärtstartarregistret.se kan alla söka och hitta var närmaste hjärtstartare finns; nära bostaden, arbetsplatsen eller liknande.Till skillnad mot andra länder så täcker Sveriges hjärtstartarregister hela landet i stället för, som det ofta är, bara en region eller en delstat.

Den nya tekniska lösningen innebär att den som registrerat en hjärtstartare nu själv kan uppdatera och validera informationen. Dessutom kommer en förfrågan om uppdatering att gå ut minst en gång per år. På så vis kvalitetssäkras informationen.

Tekniklösningen gör det nu också möjligt att framöver koppla samman hjärtstartarregistret med Sveriges larmcentraler. Tanken är att information om närmaste hjärtstartare ska visas direkt på larmcentralernas kartor vid ett larm. Det blir också möjligt att visa närmaste hjärtstartare i andra digitala miljöer som kommunkartor eller genom appar i smartphones.

Bakom Sveriges hjärtstartarregister står Civilförsvarsförbundet och Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning tillsammans med konsultföretaget Decerno, som byggt det nya systemet.

Varje år drabbas cirka 10.000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Det är viktigt att hjälp snabbt kan sättas in. För varje minut utan hjärt- och lungräddning efter ett hjärtstopp minskar överlevnadschansen med tio procent. Ofta anländer en ambulans alltför sent i akut läge och därför kan det vara avgörande var hjärtstartarna finns.

Hjärtstartare är självinstruerande och enkla att använda. Det går inte att göra fel! Det enda fel du kan göra är att inte göra något alls.

–  Med hjärtstartarregistret ger vi alla en möjlighet att rädda liv, säger Anders M. Johansson, generalsekreterare, Civilförsvarsförbundet.

–  Vi är stolta att kunna bidra till hjärtstartarregistret, som är en mycket samhällsnyttig funktion, säger Mats Dahl, verkställande direktör på Decerno.

–  Äntligen kan alla landets hjärtstartare nu komma till användning, säger Leif Svensson, professor i hjärtsjukdomar och ordförande i Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning.

Idag finns över 8.000 hjärtstartare i registret. Ökningstakten senaste  året var ungefär 2.500 på årsbasis.

Fakta Hjärtstartare fördelat per län

Länsindelning:

Blekinge = 152

Dalarna = 309

Gotland = 106

Gävleborg = 205

Halland = 242

Jämtland = 194

Jönköping = 463

Kalmar = 256

Kronoberg = 238

Norrbotten = 147

Skåne = 883

Stockholm = 1036

Södermanland = 221

Uppsala = 175

Värmland = 133

Västerbotten = 185

Västernorrland = 283

Västmanland = 225

Västra Götaland = 1.077

Örebro = 180

Östergötland = 343

Hjärtstartare utan geografisk position = 1.132 (sitter i fordon)

(totalt 8.185 vid datakörningen i augusti)

Fakta om Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet är en medborgarrörelse vars mål är att förebygga otrygghet i samhället. Vi gör detta genom hjälpinsatser, utbildning av barn och vuxna, information och opinionsbildning. Förbundets kansli ligger i Solna och verksamhet finns i hela Sverige. Cirka 20.000 medlemmar.

För mer information se civil.se eller kontakta generalsekreterare Anders M. Johansson.

Telefon:   08-629 63 75

E-post:   anders.m.johansson@civil.se

Fakta om Decerno

Decerno är ett konsultföretag som bygger verksamhetskritiska system för stora företag och offentlig förvaltning. Lösningar som är pålitliga och lätta att anpassa efter nya behov.

Decerno är baserat i Kista i Stockholm och har cirka 35 medarbetare. Omsättningen för 2012 uppgick till cirka 65,8 miljoner kronor.

Företaget ingår i Addnode Group som under 2012 omsatte 1,3 miljarder kronor.

För mer information se www.decerno.se eller kontakta projektledare Lennart Haggård.

Telefon:   08-630 75 13

E-post:   lennart.haggard@decerno.se

Fakta om Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning

Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning (HLR-rådet) har som mål att rädda liv genom ett optimalt omhändertagande av personer med hjärtstopp i Sverige samt stödja forskningen inom området. Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning arbetar fram och utvecklar riktlinjer och utbildningsprogram för behandling av hjärtstopp. Men också genom att sprida kunskap i samhället och inom sjukvården om behandling av hjärtstopp. Man följer även upp alla de hjärtstopp som inträffar i Sverige och publicerar årligen rapporter avseende såväl handläggningen som överlevnaden.

För mer information se www.hlr.nu eller kontakta ordförande Leif Svensson.

Telefon:   076-147 12 55

E-post:   leif.svensson@sodersjukhuset.se

Fakta om tekniska lösningen

Sveriges hjärtstartarregister är en webbsida på internet, åtkomlig för alla, www.hjartstartarregistret.se. Här kan vem som helst söka ut hjärtstartarnas läge, till exempel i närheten av bostaden eller arbetsplatsen.

Både geografisk och alfanumerisk data som beskriver hjärtstartarna lagras i en spatial databas. Den gör det möjligt att söka med geografiska villkor, till exempel hjärtstartare inom ett visst område eller inom ett visst avstånd, en radie.

Samtidigt lagras data som kontaktperson med telefonnummer och tider för tillgänglighet. Ägaren till hjärtstartaren underhåller all information om sin egen hjärtstartare direkt i systemet.

För att underlätta integration mot andra parter är hjärtstartarregistret försett med öppna gränssnitt. Kartfunktionerna görs tillgängliga via en kartserver, som publicerar data med de standardiserade tjänsterna WFS och WMS.