Tidigare förbundsordförande Camilla Odnoff har gått bort

Camilla Odhnoff, mest känd som forskare, statsråd och landshövding, var också en varm förespråkare för ett svenskt civilförsvar. Åren 1980-85 var hon ordförande för Sveriges Civilförsvarsförbund. Under hennes ledning genomfördes en stor kampanj för uppbyggnad av en riksomfattande hemskyddsverksamhet. Stat och kommun tog hjälp av Civilförsvarsförbundet för att organisera och utbilda frivilliga krafter, som skulle bistå civilbefolkningen i krislägen. Med start 1985 utbildades nära 40.000 frivilliga hemskyddsombud åt Sveriges kommuner.
Camilla Odhnoff förstod värdet av enskilda människors frivilliga engagemang och insatser för en tryggare tillvaro. För detta är vi henne ett stort tack skyldiga.

Sven Lindgren
Förbundsordförande

Anders M. Johansson
Generalsekreterare