FRG öppen för alla med vilja och förmåga

Den Frivilliga ResursGruppen (FRG) är öppen för alla medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer med viljan att arbeta enligt FRG-konceptet och förmågan att bidra till att FRG kan genomföra de åtaganden som FRG gjort och som svarar mot behov i samhället. Detta är ingenting nytt.

Nytt är däremot att det nu är klarlagt att varken MSB eller Försvarsmakten (läs: hemvärnet) har någonting emot att en person har avtal med såväl FRG som hemvärnet eller i en s k kompetenspool. Givetvis kan ingen vara på fler än ett ställe samtidigt. Av den anledningen har hemvärnsavtalet företräde om båda resurserna behövs samtidigt. Det är inget som helst problem så länge det inte finns för många med dubbla avtal i FRG. En viktig fördel med detta är att den frivilliges kompetens och motivation lättare kan upprätthållas. En annan fördel blir att stat och kommun får tillgång till en mer flexibel frivillig förstärkningsresurs. Någon nackdel finns det inte.