Frivilligt engagemang är en färskvara

Organiserat frivilliga behöver vara med i skarpa insatser och övningar som förbereder för sådana insatser. Frivilliga måste tas i anspråk oftare än sällan för att det ska ge samhället bästa möjliga resurstillskott. Det är nödvändigt både för den frivilliga medborgarens motivation och kompetens samt därmed också för samhällsnyttan. Det är dessutom ett mycket viktigt skäl till varför frivilliga i samhällets krisberedskap bör organiseras så att deras praktiska deltagande i verkliga sammanhang främjas.

De flesta kriser som inträffar påverkar samhällets lokala nivå och därmed kommuner. Därför bör de i förväg organiserade frivilligresurserna inom samhällets krisberedskap bygga på ett underifrånperspektiv precis som krishanteringssystemet i övrigt. De bör finnas i kommunerna för att vid behov även kunna tas i anspråk över kommungränserna när andra kommuner, landstinget eller statliga myndigheter behöver förstärkning. (Högspecialiserade (!) frivilliga kan möjligen lämpligen vara knutna direkt till en myndighet, men jag har uppriktigt svårt att se någon större omfattning på detta.)

Den som tror att det fungerar att utbilda en frivillig, ”förrådsställa” vederbörande och plocka fram denne efter 3-4 år i användbart skick i en skarp behovssituation är välkommen att göra ett inlägg här!