Stora utmaningar, stora möjligheter!

Sverige står inför en rad stora utmaningar när det gäller välfärden. Samtidigt har Sverige stora möjligheter att på ett ansvarsfullt sätt möta och hantera dessa utmaningar. Resurserna är ju många och stora. De blir åtminstone det när man ser resurserna i sammanhanget av varandra. En överordnad uppgift är därför att klara ut vem som gör vad i samhället.

Människors skydd och säkerhet är en av välfärdsutmaningarna. I Civilförsvarsförbundet fortsätter vi att göra vad vi kan för att bidra till en bra helhetslösning för medborgarna och därmed för samhället. Att vi gör det är också ett viktigt skäl till varför det finns anledning att se Civilförsvarsförbundet som en medborgarrörelse mot otrygghet.