Landräddningen river byråkratiska hinder för människors frihet

Landräddningen är ett nytt frivilliginitiativ som går ut på att ge människor möjlighet att ge en hjälpande hand i en situation som inte kräver blåljusutryckning. Genom att hjälpa andra hjälper man sig själv.

I vardagen finns tillfällen då vi alla någon gång kan behöva en hjälpande hand men inte tillräckligt för att ringa 112. Det kan vara när exempelvis matkassen ramlar i backen från rullatorn och spricker eller när någon med bräcklig hälsar känner att orken sinar under en promenad och då vill ha stöd av en medmänniska för att komma hem. Då finns Landräddningen där.

För äldre som har trygghetslarm öppnar Landräddningen för att få hjälp även utanför bostaden eller i det större perspektivet att få hjälp utanför kommungränsen. Många kommuner har fortfarande trygghetslarm kopplade till den fasta telefonen och de räcker i bästa fall bara en liten bit utanför bostaden. Och skulle de räcka längre så upphör omsorgen normalt vid kommungränsen.

Rent praktiskt går det till så att volontärer anmäler sig till www.landraddningen.nu. Genom att ladda ned en app så får man möjlighet att själv begära hjälp eller tacka ja till att hjälpa någon annan som behöver hjälp i närområdet. Detta sker på frivillig basis utan ersättning och man behöver inte vara med i någon organisation.

Appen är helt gratis och kommer att finnas tillgänglig för Android-telefoner inom några veckor. Efter sommaren beräknas en app för iPhone finnas klar. Appen går att koppla mot släkt och vänner helt utan kostnad. Vill man även få hjälp av andra måste man ansluta sig till en larmcentral som Landräddningen slutit avtal med. Kostnaden för larmcentralen är ännu inte klar.

Ett pilotprojekt kommer att starta i Västerås med stöd av kommunen och andra finansiärer. Där kommer cirka 1.000 personer få möjlighet att prova tjänsten. Piloten kommer att visa hur behoven ser ut och omfattningen av larmen. På sikt är målet att extern finansiering ska ordnas men att en förhållandevis låg ”självrisk” ska tas ut. Detta för att inte kostnaden ska hindra någon från att ansluta sig men samtidigt göra att Landräddningen bara används när den verkligen behövs.

För människor vilka inte kan hantera en app finns ett trygghetslarm, egentligen en specialkonstruerad mobiltelefon, som kan fjärrstyras av en anhörig eller hemtjänsten för att få kontakt eller lokalisera var personen befinner sig.

Landräddningen begränsas endast av täckningen för mobiltelefonnäten. Initiativet bygger på en samverkan mellan Göteborgs-företaget Posifion samt Civilförsvarsförbundet och pensionärsorganisationen SPF. Fler organisationer har möjlighet att vara med.

– Välfärdsutmaningarna är stora för Sverige, Landräddningen är ett sätt att bidra till att välfärden fungerar och är ett sätt att ta vara på människors engagemang. Man ställer upp som medmänniska med alla de möjligheter och begränsningar vi alla har. Det är ett sätt att minska otryggheten i samhället och därför naturligt att Civilförsvarsförbundet deltar aktivt, säger generalsekreterare Anders M. Johansson.

Bilden (från vänster): Anders M. Johansson, generalsekreterare Civilförsvarsförbundet, Henrik Essunger, vd Posifon samt Gunnar Degerman, omvärldsanalytiker Sveriges Pensionärsförbund, SPF. Henrik visar upp en smart mobil med Landräddningens app samt en specialmobil som kan fjärrstyras av anhöriga eller hemtjänsten.