Varför bör Civilförsvarsförbundet samverka med andra?

Medborgarnas behov av säkerhet och trygghet är för mig det överordnade motivet för Civilförsvarsförbundets existens. Det finns stora, mänskliga resurser i förbundet, men behovet av ännu fler kompetenta funktionärer är stort. Även med dessa på plats måste Civilförsvarsförbundet samverka med andra aktörer för att de egna resurserna ska ge bästa möjliga resultat i form av säkerhet och trygghet. Nya vägar måste prövas både för att nå dem som behöver oss och för att vi ska nå dem vars insatser Civilförsvarsförbundet behöver. Kort och gott handlar det om att bygga relationer!