Avtalet med SalusAnsvar upphör vid årsskiftet

Tidigare i år köpte Folksam upp SalusAnsvar från norska DnB Nor. Efter lite betänketid har nu Folksam beslutat sig för att avsluta samarbetet med Civilförsvarsförbundet. Volymen på antalet försäkringar anses inte vara tillräckligt stor, även om vi tillhört kategorin lönsamma samarbeten. Försök har gjorts för att få upp volymen, bland annat genom en specialutformad olycksfallsförsäkring för Civilförsvarsförbundets medlemmar.

Avtalet gäller till och med 31 december 2013. Alla försäkringar som tecknas fram till årsskiftet omfattas av upp till tio procents rabatt på SalusAnsvars ordinarie sakförsäkringspremier. Rabatten gäller under hela 2014. De som vill kan stanna kvar som kund hos SalusAnsvar/Folksam även efter att avtalet med Civilförsvarsförbundet är avslutat. Villkoren kommer Folksam att meddela varje försäkringstagare i sinom tid.