Transportstrejk men ännu finns mat

Konflikten inom transportsektorn är nu ett faktum. I inledningsskedet verkar industrin påverkas mest. En representant från livsmedelshandeln säger att det just nu inte påverkar dem i någon större omfattning. Om konflikten drar ut på tiden kan det dock innebära att hyllorna i matbutikerna töms. Själv ska jag se efter vad som eventuellt behöver kompletteras i vårt omloppslager hemma. Om krisen blir ett faktum då är handlingsutrymmet mer begränsat.