Missing People Sweden och Civilförsvarsförbundet påbörjar samarbete

Medborgarnas bästa ligger i fokus när Missing People Sweden och Civilförsvarsförbundet börjar samarbeta kring eftersök av försvunna personer. Civilförsvarsförbundet har sedan tidigare samarbeten med polismyndigheten kring eftersök.

Samarbetet inleds omgående och innebär att Missing People Sweden och Civilförsvarsförbundet ska samverka kring personella, logistiska och materiella resurser i respektive organisation för att uppnå fler lyckade eftersök.

Civilförsvarsförbundet ska bistå med att organisera och stödja sambandscentraler, bistå med kapacitet för mat, dryck och transporter samt förvaring av materiel när så är möjligt.

När Civilförsvarsförbundets medlemmar framöver går skallgång kommer det att ske inom ramen för Missing People:s verksamhet. I övrigt ska organisationerna samarbeta för att på olika sätt skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar verksamhet med medborgarna i fokus.

– Målet med samarbetet är att vi ska få en utveckling där vi tillsammans blir starkare och kan hjälpa fler människor, säger Peder Schillerström, ordförande Missing People Sweden.

– Jag är övertygad om att samarbetet kommer att leda till att vi får fler engagerade människor i vardagen som tar ansvar och bidrar till tryggheten i samhället, säger Anders M. Johansson, generalsekreterare Civilförsvarsförbundet.

Frågor och svar angående samarbetet.