Vill Sverige vara sämst i klassen?

Sverige är sämst bland de nordiska länderna när det gäller att ta vara på frivilliga krafter för att förbättra säkerheten och krisberedskapen i samhället. Det är möjligt att regering och riksdag nöjer sig med det. Däremot finns det ingen anledning för oss medborgare att göra det. Det finns numera nämligen många belägg för vilken stor eller rent av avgörande betydelse frivilligt engagemang kan ha när liv, hälsa, egendom och miljö hotas.

Men inte nog med det. Sverige har en av världens lägsta självförsörjningsgrader när det gäller livsmedel. Det innebär att vi är mycket beroende av en fungerande import. Så länge allt löper på som det är tänkt spelar detta i det korta perspektivet ingen avgörande roll. Däremot kan beroendet snabbt ge upphov till avsevärda problem för befolkningen när tillgången till viktiga födoämnen begränsas. Under Almedalsveckan 2013 kommer Civilförsvarsförbundet därför att ge denna utsatthet den uppmärksamhet den förtjänar ur ett medborgerligt perspektiv.