Åre Risk Event

Den 12-14 mars genomfördes konferensen Åre Risk Event. Civilförsvarsförbundets utbildningschef Jan Alsander deltog med ett föredrag om Civilförsvarsförbundets syn på generell krishanteringsförmåga.

Enligt denna krävs ett tydligt definierat ansvar på alla nivåer i samhället – för individer och hushåll, för politiska organ och myndigheter och för det civila samhället och dess företag och organisationer. Grunden för samhällets styrka är medvetna, informerade och förberedda medborgare. Frivilligorganisationer har en viktig roll bland annat genom att stärka enskilda människors beredskap och krishanteringsförmåga.

Konferensen arrangerades av Mittuniversitetet och vände sig till forskare, företagare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer.

Text: Jan Alsander
Foto: Hanna Liljendahl