Nyttan av ett öppet förhållningssätt

Ser man något som inte är bra har man möjlighet att förbättra det.