Nytt nummer av tidningen Civil

Efter enträget arbete från lokalföreningen i Södertälje får kommunen nu en FRG. Dessutom med två entusiastiska ungdomar. Läs om Sandrella och Kim i nya numret av tidningen Civil.

Innehåll i Civil #1 2013


Förbundet på sociala medier

Sociala medier är en möjlighet att nå fler men det kräver allas medverkan.

Ny FRG i Södertälje
Efter enträget arbete från lokalföreningen får kommunen nu en FRG. Dessutom med två entusiastiska ungdomar.

Donation på agendan
Socialstyrelsen uppmärksammade Civilförsvarsförbundets initiativ.

Besök hos tornblåsaren
Civilförsvarsförbundet Österlen höll sitt styrelsemöte 35 meter upp i ett torn.

Flashmob på 112-dagen
Flashmob med HLR anordnades av Civilförsvarsförbundet Borås på 112-dagen.

Läs senaste numret av civil