Vad är verksamhet?

Regeringen, MSB och Försvarsmakten vill att det statliga organisationsstödet ska användas till verksamhet. Detta är något som tydligt framhålls av staten, som om frivilliga försvarsorganisationer skulle vilja göra något annat för pengarna.

Är det verkligen så man ser det, är det illa ställt – med dem som är till för oss medborgare. Tror man exempelvis inte att vi själva vill att det som Civilförsvarsförbundet arbetar med ska ge resultat och leda till ett säkrare samhälle med en optimal krisberedskap? Ser man oss som ”sociala klubben”, som bara vill dricka kaffe med varandra? Då har man dålig koll på verkligheten. Samtidigt ger man uttryck för något som för tankarna till ett avståndstagande till engagerade och ansvarstagande medborgare – medlemmar i Civilförsvarsförbundet.

Tror man dessutom att det bara är staten som klarar av att tänka och initiera vettig verksamhet? Det ligger nära till hand att befara det, eftersom staten sätter likhetstecken mellan statliga uppdrag och verksamhet när organisationsstödet ska fördelas. Som om det bara är de statliga uppdragen som gör skillnad.

Jag har ytterst svårt att tro att någon regering i Sverige vill ha frivilliga försvarsorganisationer som är passiva och avvaktande, även om det just nu förefaller att vara så.

Det är dags att ta reda på detta!