Svensk kärnkraft tema på seminarium

Riskkollegiet anordnar ett seminarium med temat ”Svensk kärnkraft – är riskbilden förändrad, finns anledning till oro?”. Bakgrunden till seminariet är kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan för två år sedan samt rapporter om säkerheten i de svenska kärnkraftverken.

Riskkollegiet vill bidra till ökad kunskap om riskerna med kärnkraft. Saklighet är prio ett.Vid seminariet deltar representanter från bland annat Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG, Greenpeace Sverige, Svenskt näringsliv och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Civilförsvarsförbundet sponsrar.

Tid och plats: ABF-huset, Stockholm den 11 april 13.00-17.30. Fri anmälan.

Läs inbjudan med fullständigt program och information om hur du anmäler dig.

Text: Anders J Andersson