Nytt informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Igår införde SOS Alarm ett nytt informationsnummer. 113 13 är ett nummer man kan ringa när man vill få information vid en allvarlig olycka eller kris i samhället. Så här skriver SOS Alarm om det nya numret:

Till 113 13 ringer allmänheten då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.

113 13 är ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige den 11 mars 2013. Numret är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Bakgrund till 113 13

113 13 har tagits fram på uppdrag av regeringen. SOS Alarm har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram tjänsten som är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, kort bekräfta att något har inträffat. Men ytterligare information kring händelsen får vi från berörd kommun som meddelar vad medborgaren bör göra eller tänka på.

Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

Källa och bild: sosalarm.se